مرگ دختر شطرنج باز معروف انگلیسی، پدرش را رسوا ساخت!

 به دنبال بررسى هاى پلیس لندن براى کشف جزئیات مرگ دختر شطرنج باز، پدر وى به اتهام ۷ فقره سوءاستفاده از نوجوانان دستگیر شد.

گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از خبرگزارى “افریقا” حاکى است، جسى گیلبرت ۱۹ ساله ستاره شطرنج انگلیس چندى پیش بر اثر سقوط از طبقه هشتم هتلى در جنوب لندن جان باخت.پلیس در حال بررسى جزئیات ماجرا و کشف حقایق مرگ بود که در این بین به سوءسابقه پدر ۴۸ ساله قربانى پى برده و پرونده سیاه او را از لا به لاى پرونده هاى دیگر بیرون کشید.“لن” پدر این دختر جوان، در بازجویى ها و بررسى هاى پلیس به هشت فقره سوءاستفاده و آزار و اذیت متهم شده که یک مورد آن نیز منجر به مرگ گردیده است.پلیس لندن با بررسى شواهد و مدارک، پیگیرى موضوع را در دست دارد.