مرگ دلخراش کودک یکساله با پنکه سقفی

مرد روستایی ، وقتی نوه یک ساله اش را با خوشحالی به هوا می‌ انداخت تصور نمی نمود پنکه سقفی قاتل این کودک شود.

مرگ دلخراش کودک یکساله

مرد روستایی ، وقتی نوه یک ساله اش را با خوشحالی به هوا می‌ انداخت تصور نمی نمود پنکه سقفی قاتل این کودک شود.

پیرمرد گمیشانی در گرگان، آن روز خوشحال تر از همیشه به خانه رفت چرا که از فروش گندم‌‌های دسترنج یک ساله اش سود خوبی نصیبش شده بود بنابر این عجله داشت تا زودتر خانواده اش را نیز در این شادی سهیم کند.

اما پیرمرد نمی‌دانست چه حادثه تلخی در کمین او و خانواده اش نشسته است. هوا گرم بود و پنکه سقفی تنها وسیله خنک کننده این خانه روستایی. وی به محض ورود به طرف نوه کوچولویش رفت و در حالی که کودک را در آغوش می‌‌فشرد او را غرق بوسه نمود. سپس با خوشحالی کودک را به هوا انداخت.

صدای قهقهه‌‌های شیرین کودک فضای خانه را پر کرده بود که ناگهان نفس‌‌ها در سینه حبس شد. پیرمرد آن‌چه را می‌‌دید باور نمی‌نمود سر کودک با پره‌‌های پنکه سقفی برخورد نمود و در یک چشم بر هم زدن دنیا مقابل چشمانش سیاه شد. بلافاصله بچه را به بیمارستان منتقل کردند اما کودک یک ساله بر اثر ضربه مغزی جان باخته بود.

ایران