مرگ سه ساعته!

 مرد چینى سه ساعت پس از خاکسپارى زنده شد.

گزارش سرویس اجتماعی آریا، به نقل از روزنامه ” چاینا دیلى” حاکى است، یک مرد پینى که بر اثر بیمارى ” دیابت” جان باخته بود سه ساعت پس از انجام مراسم خاکسپارى زنده شد.



ماجرا ازاین قرار بود که همسر این مرد ۴۰ ساله حدود سه ساعت پس از پایان مراسم خاکسپارى وقتى براى اداى احترام بر سر مزار او رفت احساس کرد صداى متوفى را مى شنود.



او وقتى در این رابطه دقیق شد و دریافت که دچار خیالات نشده موضوع را اطلاع داد و به کمک نیروهاى امداد این مرد دوباره به زندگى بازگشت.



گفتنى است، این مرد همچنان تحت مراقبت هاى ویژه است و هنوز سرنوشتش مشخص نیست.