مرگ عجیب عروس هنگام وداع باخانه پدری

 عروس فردوسی دیار باقی را خانه بخت خود کرد .

به گزارش سرویس حوادث آریا، در مراسم عروسی که دیشب در روستای فتح آباد از توابع بخش مرکزی فردوس برگزار شد ، عروس که تنها فرزند خانواده بود هنگام خداحافظی با خانواده در آغوش پدر دچار ایست قلبی شد و در دم جان سپرد .


داماد که فرزند شهید است در کمال ناباوری به جای همراهی شادمانه دختر عمویش به خانه بخت با چشمان اشکبار او را راهی سردخانه کرد .