مزاحم بود با چاقو تهدیدش کردم


images/20060212/woman.jpg زنی که با تهدید سلاح اقدام به اخاذی از راننده یک خودرو مسافربر کرده بود ، دستگیر شد.
مردی با مراجعه به واحد گشت انتظامی با ارائه شکایتی گفت : دقایقی پیش در حوالی خیابان بهبودی پس از سوار کردن یک خانم که در حاشیه خیابان در انتظار وسیله نقلیه بود، پس ازطی مسافتی زن مسافر از من خواست تا او را به صورت دربستی به جنوب تهران منتقل کنم و هنگامی که در یک خیابان فرعی حرکت می کردم وی با قرار دادن تیغه چاقو ، زیر گلویم ، پول ، تلفن و مدارک مرا سرقت و تهدید کرد در صورتی که بخواهم از خود واکنش نشان دهم ، علیه من به اتهام مزاحمت شکایت خواهد کرد. به دنبال این شکایت و ارائه مشخصات زن سارق ، ماموران دقایقی بعد او را که قصد سوار شدن به یک خودروی عبوری دیگر داشت دستگیر و به شعبه پنجم دادسرای جنایی منتقل کردند.


مزاحم بود سرقت کردم


با آغاز تحقیق از متهم توسط بازپرس توکلی ، وی در خصوص اتهام خود گفت : پس از سوار شدن به خودروی مرد شاکی متوجه شدم او نظر سوئ به من دارد به همین دلیل با چاقویی که دراختیار داشتم او را تهدید کرده و برای ادب کردن او پول و تلفن همراهش را سرقت کردم.
به دنبال این اظهارات بازپرس جنایی با صدور قرار قانونی ادامه تحقیقات را در این خصوص در پلیس آگاهی صادر کرد. تحقیق در این زمینه ادامه دارد.