مسئولان صداوسیما به سازندگان «خنده بازار»

به نقل از بانی فیلم هر چند افزایش اعتراض ها به برخی سوژه های جنگ طنزآمیز شبکه سه منجر به حذف تعدادی از آیتم ها و محدود شدن دایره انتخاب سوژه ها در سری جدید آن شده است، اما گویا حاشیه ها همچنان با جدیت در تعقیب سازندگان «خنده بازار» هستند!
در سری جدید برنامه «خنده بازار» با وجود حذف آیتم هایی نظیر «هشت» که حسابی در آن از خجالت فریدون جیرانی، مسعود فراستی و چند تن از سینماگران در می آمدند، اما هنوز نیش و کنایه ها به برنامه های دیگر تلویزیون ادامه دارد. سامان گلریز، عادل فردوسی پور، مجید قناد، «کنترل نامحسوس»، جواد خیابانی، «پارک ملت» و محمدرضا شهیدی فر از جمله برنامه ها و شخصیت هایی هستند که در سری جدید خنده بازار یا به روال قبل یا برای نخستین بار با آنها شوخی می شود. در این بین آیتم «پارک علت»- که اشاره طنز به «پارک ملت» دارد-، جزو بامزه ترین بخش های جدید این برنامه است. بخشی که با تقلید مو به مو از نحوه رفتار و گفتار شهیدی فر، کاراکتر جدی او را کاملاً به چالش کشیده است. گرچه این سیر شوخی ها درباره مجید قناد، بدل به یک هجو تمام عیار شده است. همان هجوی که در عین پر بیننده بودن، در رابطه با جیرانی و فراستی هم مصداق داشت، اما اعتراض های آن دو سبب ساز حذف آیتم مربوطه شد.
حالا در این شرایط، شنیده می شود حساسیت مسؤولان تلویزیون نسبت به افزایش شوخی ها با برنامه های این رسانه بیشتر شده است. بر همین اساس، از سازندگان خنده بازار خواسته شده با کاستن از سوژه های تلویزیونی، نوک پیکان انتقادها و شوخی هایشان را به سمت سایر موضوعات سوق دهند. گویا احساس شده این گونه دست انداختن برنامه ها و شخصیت های تلویزیونی که بعضاً جزو پر مخاطب ها و در واقع ویترین صدا و سیما هستند، به مرور موجب وهن شأن و توفیق آنها خواهند شد. به نظر می رسد با این هشدار مدیریتی، خنده بازاری ها در سری های بعدی خود یا باز هم از بعضی سوژه ها چشمپوشی کنند یا با پرداخت پر رنگ تر به مضامین هنری اجتماعی دیگر، زهر به طنز کشیدن سوژه های تلویزیونی را بگیرند.