مسئول ما ماهانه شصت ساعت کار براى ما رد مى‏کند در حالیکه کمتر از این‏مقدار کار کرده‏ایم پول این کار چگونه است؟
جواب :  


  شرعا” جایز نیست و باید به مقدارى که کار کرده‏اید پول دریافت دارید؛ مگر آنکه ارزش کار شما در زمان کمتر از شصت ساعت به اندازه شصت ساعت کار ارزیابى و محاسبه شود. یا به عنوان تشویق از طرف مسئولین مربوطه پرداخت شود.