مسابقات‌ جهانی‌ ریش‌ و سبیل‌ در انگلیس‌


 
images/20070902/rish.jpg
 
: حدود ‌۲۵۰‌ نفر روز شنبه‌ در مسابقات‌ جهانی‌ ریش‌ و سبیل‌ در انگلیس‌ شکلهای‌ متنوعی‌ از ریش‌ و سبیل‌ را به‌ نمایش‌ گذاشتند‌.
به‌ گزارش‌ خبرگزاری‌ فرانسه‌، در مسابقات‌ جهانی‌ ریش‌ و سبیل‌ ‌۲۰۰۷‌ جهان‌ در برایتون‌ در سواحل‌ جنوبی‌ انگلستان‌ صحنه‌ های‌ بسیار عجیبی‌ از چهره‌ های‌ مختلف‌ مشاهده‌ می‌ شد.
‌ حدود ‌۲۵۰‌ شرکت‌ کننده‌ از کشورهای‌ انگلیس‌‌، آلمان،‌ ‌آمریکا و بسیاری‌ از کشورهای‌ دیگر ریش‌ و سبیل‌ خود را در این‌ رقابت‌ دو سالانه‌ به‌ نمایش‌ گذاشتند‌.
استیو پارسونز از باشگاه‌ هندلبار لندن‌ که‌ برگزار کننده‌ این‌ مسابقات‌ است‌ گفت:‌ با دیدن‌ این‌ چهره‌ ها لبخند بر لبان‌ همه‌ نقش‌ بست‌‌ امروز روز دیدن‌ ریش‌ و سبیلهای‌ عجیب‌ است‌‌.

وی‌ افزود: تمایل‌ به‌ داشتن‌ ریش‌ و سبیل‌ در میان‌ عوام‌ افزایش‌ یافته‌ است‌‌.
پارسونز گفت‌‌: پیشتر سبیل ها رو به‌ نابودی‌ بودند اما به‌ نظر می‌ رسد داشتن‌ سبیل‌ رو به‌ افزایش‌ است‌ این‌ در حالیست‌ که‌ جوانان‌ ریش‌ و سبیل‌ خود را می‌ تراشند.
در این‌ مسابقات‌ سبیل ها به‌ انواع‌ مختلف‌ طبیعی‌، انگلیسی‌‌، دالی‌،‌ امپراطوری،‌ ‌ مجاری‌ و آزاد و ریش ها به‌ انواع‌ طبیعی‌، گوته‌ ای،‌ ‌ چینی‌ و امپراطوری‌ تقسیم‌ شده‌ بودند‌.
به‌ گفته‌ پارسونز نوع‌ آزاد ریش‌ تماشایی‌ ترین‌ نوع‌ ریش‌ است‌ زیرا همانطور که‌ از نامش‌ پیداست‌ شما می‌ توانید هر شکلی‌ را که‌ می‌ خواهید به‌ ریشتان‌ بدهید‌.