مسابقات قوی ترین مردان جهان فقط جیب تاجران را پر می‌کند

رییس فدراسیون پرورش اندام گفت: مسابقات قوی ترین مردان جهان فقط جنبه سمبولیک و تجاری دارند و دلیلی ندارد از این مسابقات حمایت کنیم.پورعلیفرد در گفت‌وگو با ایسنا – منطقه کویر اظهار کرد: این مسابقات فقط جنبه پر کردن جیب بازرگانان و تجار داخلی و خارجی را دارد و ما دلیلی نمی بینیم از این مسابقات حمایت کنیم، ولی اگر سازمان تربیت بدنی دستور به حمایت دهد قطعاً این کار را خواهیم کرد و ما اکنون تمام کارهای مربوط به این مسابقات را به شورای برون مرزی واگذار کرده ایم.وی گفت: هم اکنون استان کرمان میزبان قویترین مردان ایران است و این مسابقات می تواند محلی برای حضور هرچه بیشتر پهلوانان کرمانی برای نمایش توانایی های خود باشد.مسابقات قوی ترین مردان ایران از دهم اسفند ماه در بم آغاز شده، ضمن این که پایان اسفند ماه، کیش نیز میزبان قویترین مردان جهان خواهد بود.