مسکن طبیعی بدن قوی‌ تر از مرفین
images/20061116/morphine.jpg  به گفته محققان، بدن انسان یک مسکن طبیعی تولید می‌کند که چندین برابر قوی ‌تر از مرفین است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، محققان با آزمایش این ماده شیمیایی به نام اوپیورفین «‪opiorphin‬» به روی موش‌ها متوجه شدند که این ماده شیمیایی می‌تواند با غلظت بسیار کمتری از مرفین، درد را تسکین دهد.
این گروه محقق اعلام کرد که یافته‌های آنها می‌تواند به کشف درمان‌های جدید برای تسکین درد منجر شود. جان وود، محقق دانشگاه یو.سی.ال این ماده شیمیایی را از بزاق انسان جدا کرد اما محققان معتقدند که این ماده می‌تواند در سایر قسمت‌های بدن نیز وجود داشته باشد.
برای بررسی تاثیرات تسکین درد اوپیورفین، محققان این ماده را به موش‌هایی که از طریق شیمیایی و غیر شیمیایی در آنها درد مزمن ایجاد شده بود، تزریق کردند.
محققان دریافتند که تزریق یک میلی گرم در کیلوگرم ‬اوپیورفین می‌تواند به اندازه تزریق شش میلی‌گرم در کیلوگرم مرفین که برای مهار دردهای شدید استفاده می‌شود، درد موشها را تسکین دهد.
دانشمندان هنوز از ساز و کار دقیق این ماده مطمئن نیستند اما معتقدند که اوپیورفین احتمالا از منهدم شدن ماده اینکفالینز «‪ ، «enkephalins‬مواد شیمیایی موجود در سیستم عصبی مرکزی که واکنش بدن به درد را کاهش می‌دهد، جلوگیری می‌کند.
محققان اکنون امیدوارند که بتوانند وضعیت‌هایی را که منجر به آزاد سازی این ماده شیمیایی می‌شود، شناسایی کنند و کاترین روگو ، محقق ارشد این پروژه تحقیقاتی از انستیتو پاستور در پاریس گفت که این یافته‌ها می‌تواند بالقوه به کشف درمان‌های جدیدی برای تسکین درد منجر شود.