مسکو: ایران اس – ۳۰۰ را زودتر از موعد مقرر دریافت می‌‌کند

مسکو: ایران اس – ۳۰۰ را زودتر از موعد مقرر دریافت می‌‌کند

ایران > سیاست‌خارجی – همشهری آنلاین:
الکساندر فومین بیان کرد: روسیه در حال تحویل موشک‌‌های اس – ۳۰۰ به ایران زودتر از برنامه زمانی مقرر و همچنین در حال بیان کرد‌وگو با جمهوری اسلامی ایران در خصوص سایر تجهیزات نظامی است.

فارس نوشت: رئیس سازمان صادرات اسلحه روسیه بیان داشت: «روسیه در حال تحویل موشک‌‌های اس – ۳۰۰ به ایران زودتر از برنامه زمانی مقرر و در حال حاضر در حال بیان کرد‌وگو با جمهوری اسلامی ایران در خصوص سایر تجهیزات نظامی است.»

بر بنیاد گزارش روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست، «الکساندر فومین» افزود: بیان کرد‌وگو با ایران تنها در خصوص آن دسته از اقلام نظامی است که بر بنیاد فهرست ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد ممنوع نیستند.

وی در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه نکرد.