مشکلات گفتارى را چگونه مى‏توان درمان کرد؟
جواب :  


  برادر عزیزم! نامه شما را که خود برگ محبت و دوستى بود مطالعه کردم و از این که زمینه خدمت را فرا روى ما گشودى تشکر مى‏کنیم. دوست عزیز گرچه شما در مرقومه خود چندین مورد را پشت سرهم بر شمرده‏اید ولى نگاشته شما در مجموع به دو مسئله مهم اشاره دارد. نخست آنچه به تحصیل شما مربوط مى‏گردد و دوم رفتار شما با خانواده‏تان. مسأله نخست چندان مهم و حادّ نیست که شما را دچار تشویش نماید، بلکه موضوعى عادى است که مى‏تواند در زندگى تحصیلى هر انسانى که محیط درسى‏اش تغییر کند پدید آید، لذا در عین حال که باید به آن پرداخت، نباید خود را در برابر آن تسلیم کنید و خود را ناتوان، فاقد مهارت، استعداد، هوش و حافظه و … قلمداد کنید و اعتماد به نفس خود را از کف بدهید. شما همانند قبل از ورود به دانشگاه و حتى بهتر و کامل‏تر از آن، شخصى با استعداد، توانمند و موفق هستید و آنچه براى شما ضرورت دارد تحصیل و یادگیرى مهارت‏هایى جدید جهت پذیرش مسئولیت تازه و بزرگتر و با اهمیت‏تر است. البته این هدف با آشنایى از قوانین و آداب اجتماعى حاکم بر محیط جدید بدست مى‏آید و شما مى‏توانید با نگاه تیزبین و کسب تجربه و استعداد خود بر آنها فائق آیید. برادر عزیز! در برابر آدم کوشا و پرتلاش، کوه سر فرود آورده و تسلیم اراده او مى‏گردد، تا چه رسد به تکالیف دانشگاه و جلوه‏هاى متفاوت افراد مختلف. لذا نباید در برابر محیط ناآشناى دانشگاه خود را باخته و یا در پیچ و خم محیط و جلوه‏هاى متنوع رفتارى و دانشجویان فراوان از کوشش باز ایستید، بلکه باید با توکل بر خداوند متعال و با تکیه بر توان و استعداد خدادادى و تلاش و پشتکار قبلى، زمینه خدمت به والدین و بندگان خدا را فرا روى خود بگشایید. با اتکاء به خداوند و بکارگیرى استعداد خویش و رعایت مواردى که در زیر به آنها اشاره مى‏کنیم، مسیر پیشرفت هموارتر از گذشته در برابر گامهاى شماست: ۱- در محیط دوستانه بیش‏تر صحبت کنید. ۲- سخنان خود را با کلمات و جملات کوتاه شروع کنید و اندک اندک به سراغ جملات بلند و الفاظ و اصطلاحات پیچیده و فنى بروید. ۳- ابتدا سخنان خود را در ذهن مرور کنید و یا آن را بنویسید و سپس مطرح کنید. ۴- به ریشخند و استهزاء دیگران و بى‏توجهى آنها در برابر صحبت خود، بها ندهید و از آنها متأثر نشوید و هم‏چنان اعتماد خود را بر ارائه سخنان حفظ کنید. ۵- توانائى‏هاى خود را با خود مرور کنید و به خود تلقین کنید که شخصى توانا هستید و سخنان شما خود پرتوى از ذهن روشن شما است. ۶- محیط شما یک محیط جدید است، سعى کنید به آداب آن آشنا شوید ولى محکوم آن نشوید و آن را مانع تحصیل و سؤال در نظر نیآورید. ۷- اقدام به سخنرانى و صحبت‏ها کنید. ۸- مسؤولیت‏پذیرى در اجتماع را از کارهاى کوچک و کوتاه‏مدت آغاز و تمرین کنید تا ابهت خیالى این محیط براى شما از بین برود. ۹- اگر به هنگام صحبت از نگاه کردن در چهره دیگران هراس دارید و موجب فراموش شدن سخنانتان مى‏شود، سر خود را پایین بیاندازید و به پارازیت دیگران توجه نکنید. ۱۰- معیار در طرح سخنان و سؤال را عقل خود قرار دهید، سعى کنید به خواست و اراده دیگران و قضاوت دیگران در طرح سؤال و سخنان خود کمتر اهمیت دهید. این مسأله با اعتماد به نفس به دست مى‏آید، لذا به خود و توان خویش اعتماد کنید. در پایان این بخش متذکر مى‏گردد که انشاء الله با رعایت نکات فوق شکوه شما از حافظه‏تان نیز جبران و برطرف مى‏گردد، البته به شرط آن که به رعایت نکات فوق همت بگمارید.