مشمولان دیپلم و زیردیپلم متولد سالهای ۵۵ تا پایان ۶۵ به خدمت فرا خوانده شدند

معاونت وظیفه عمومی ناجا با صدور اطلاعیه‌ای مشمولان دیپلم و زیردیپلم متولد سالهای ۵۵ تا پایان ۶۵ را به خدمت فرا خواند.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران معاونت وظیفه عمومی ناجا از کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم متولد سالهای ۵۵ تا پایان ۶۵ خواست با در دست داشتن دفترچه آماده به خدمت یا برگه اعزام، به مراکز بر این اساس مشمولان دیپلم غایب و غیرغایب ساکن تهران که از اداره کل وظیفه عمومی تهران بزرگ دفترچه ۳ برگی آماده به خدمت و یا برگه اعزام از مرکز رایانه این معاونت دریافت کرده‌اند، ساعت ۷:۰۰ صبح روز پنجشنبه هجدهم اسفند و کلیه مشمولان عادی (زیر دیپلم) غایب و غیرغایب ، ساعت ۷:۰۰ صبح روز دوشنبه بیستم اسفند به معاونت وظیفه عمومی ناجا واقع در میدان سپاه مراجعه کنند.


مشمولان دیپلم غایب و غیرغایب ساکن شهرستانها و متولد سالهای ۵۵ تا پایان ۶۵ که از مراکز وظیفه عمومی شهرستانها دفترچه ۳ برگی آماده به خدمت یا برگه اعزام دریافت کرده‌اند نیز باید ساعت ۷:۰۰ صبح روز پنجشنبه ۱۸اسفند و مشمولان زیردیپلم نیز روز شنبه ۲۰ اسفند به معاونت وظیفه عمومی استان مربوطه( مرکز استان) مراجعه کنند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.


معاونت وظیفه عمومی در این اطلاعیه تاکید کرده است: کلیه مشمولان ۱۵ روز قبل از موعد اعزام باید واکسن مننژیت تزریق کنند و در برگه اعزام به خدمت آنها ممهورشود.