مشهورترین و سرشناس ترین ایرانیان در دنیا

تصویر جمشید دلشاد شهردار شهر بورلی هیلز آمریکا
امید کردستانی معاون ارشد google در حال سخنرانی در سمینار
حسین اسلامبولچی رئیس شرکت مخابرات در آمریکا
تصویر علی دیزایی از فرماندهان ارشد پلیس لندن ( مشاور حقوقی انجمن افسران پلیس لندن )
تصویر امیر مجیدی مهر معاون ارشد کمپانی مایکروسافت ( سمت چپ )
تصویر انوشه انصاری اولین زن فضانورد ایرانی
تصویر پروفسور Caro Lucas پدر رباتیک ایران
تصویر ماریا خرند مدیر موفق کمپانی سونی اریکسون
تصویر مینو اخترزند مدیر راه آهن کشور سوئد
تصویر سیما تمدن معاون ارشد شرکت apple
تصویر پروفسور توفیق موسیوند مخترع نخستین قلب مصنوعی داخل بدن انسان