مصرف مواد مخدر، چهارمین عامل مرگ در کشور

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: درحالیکه روزانه ۱۲ تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران فوت می‌کنند، استفاده از مواد مخدر، چهارمین عامل مرگ در کشور است.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران حمید صرامی در کارگاه آموزشی «نقش عوامل فرهنگی در گرایش و مصرف مواد مخدر» عصر حاضر را عصر تهدید، فرصت، ارتباطات، شتاب تغییرات اجتماعی و عصر عصیان‌های فرهنگی و اجتماعی نامید و افزود: در این عصر بواسطه چند پارگی فرهنگی، بشریت با ترافیک فرهنگ‌ها مواجه شده و این ترافیک، شوک فرهنگی به جوامع وارد کرده است.


وی یکی از شاخصهای شوک خرده فرهنگی هزاره سوم را مواد مخدر صنعتی، شیمیایی و طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: این شوک به عنوان ستیز دائمی بلند مدت تا زمانی که بشر وجود دارد، با آن می‌ماند و ۱۳۰ تا ۱۷۰ کشور با این شوک فرهنگی مبارزه می‌کنند.


صرامی درباره آسیب‌های ناشی از اعتیاد و مواد مخدر در کشورمان تصریح کرد: بر اساس آخرین شاخص‌ها، کشور ایران در سال ۸۳، ۱۰ هزار میلیارد تومان از قبل مواد مخدر خسارت دیده و از این میزان سهم مصرف‌کنندگان ۳/۴۸ درصد، جامعه ۷/۲۷ و دولت ۲۴ درصد است.


مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین سه شاخص اصلی جرایم در کشور را به ترتیب مواد مخدر، سرقت و شرارت اعلام کرد و گفت: نگرانی ۸۵ درصد جامعه از مقوله مصرف مواد مخدر، از دیگر موضوعات مورد توجه است.


وی اظهار کرد: متاسفانه امروز مصرف مواد مخدر به عنوان هنجار مثبت و جزئی از زندگی و عادت اجتماعی گروههایی از جوامع مختلف در عصر مدرنیته تبدیل شده است؛ بطوریکه بر اساس آخرین تحلیل‌های صورت گرفته، مصرف مواد مخدر به عنوان انگیزه مثبت برای لذت، نشاط، تفریح، تکمیل اوقات فراغت، رهایی از تنهایی، انزوا و فرار از مشکلات در میان برخی جوانان به شمار می‌رود.


صرامی بر لزوم زیرسازی برای مصون ماندن جامعه از مواد مخدر، تاکید کرد و گفت: اگر دچار تهاجمات اجتماعی و فرهنگی ناشی از شوک فرهنگی شویم، دیگر نمی‌توانیم سیاست نفی و سکوت را انتخاب کنیم و در این عصر پیچیده برای حل مشکلات فرهنگی ناشی از مواد مخدر، ضرورت بکارگیری علم سازمان یافته بجای برخوردهای عاطفی یک امر بدیهی است.


وی تاثیرگذاری اقدامات فرهنگی را مستلزم چند مولفه دانست و گفت: این اقدامات باید برانگیزاننده، باوراننده و بازدارنده باشد تا بتواند نشاط و شادابی و تحرک را ایجاد کند. همچنین فعالیت‌های فرهنگی باید بر اساس بازاریابی اجتماعی و نیازسنجی مخاطبان صورت گیرد.


مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر خانواده‌های در مواجهه با خطر مصرف مواد مخدر را شامل گسسته، پرکار، بی تفاوت،‌ اردوگاهی تقسیم کرد و گفت: متاسفانه ۱۰ میلیون نفر از همسران و فرزندان خانواده‌های گسسته در معرض خطر مواد مخدر هستند.


به گزارش ایسنا صرامی، مهندسی فرهنگ در امر مبارزه با مواد مخدر را مهم ارزیابی کرد و گفت: محصولات فرهنگی باید متناسب با ذائقه نسلها باشد و نسل فعلی، روحیه نوخواهی، تنوع طلبی، بی باکی دارد و خطرپذیر است، بنابراین باید تولیدات فرهنگ متناسب با این ذائقه باشد.


وی خاطرنشان کرد: اقدامات مقابله با مواد مخدر در ایران سابقه یک قرنی، اقدامات درمانی دارای سابقه نیم قرنی اما اقدامات پیشگیرانه سابقه ۳ ساله دارد.


مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان تاکید کرد: هر اندازه که اقدامات پیشگیرانه بر اساس دیدگاه‌های نظری و علمی باشد، به همان اندازه از نتایج موفقیت‌آمیز برخوردار خواهد بود.