مطالعه اثر ضد سرطانی چای سبز


 
images/20070313/tea.jpg
 
جام جم آنلاین: نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد چای سبز در مقابله با سرطان ریه موثر است و بر این اساس می توان از آن برای تهیه داروهای مفید جهت درمان این بیماری استفاده کرد.
البته هنوز خیلی زود است که بتوان بر یک فنجان چای برای این اثر حساب کرد. تا کنون دانشمندان اثر عصاره چای سبز را در برابر سلولهای سرطانی ریه انسان فقط در شرایط آزمایشگاهی بررسی کرده اند.
به گزارش CBSNews ، محققان دانشگاه کالیفرنیا نمونه ای از سلولهای سرطانی ریه انسان را به مدت سه روز در معرض عصاره چای سبز بدون کافئین قرار دادند.
عصاره چای سبز پروتئین خاصی را در سلولهای سرطانی ریه مدل سازی مجدد کرد. در نتیجه این سلولها بیشتر به هم چسبیده و حرکتشان کمتر شد.
آنتی اکسیدان های موجود در چای سبز چنین اثری را اعمال می کنند اما مشخص نیست آیا یک آنتی اکسیدان این تاثیر را دارد یا آنکه به عملکرد تعدادی از آنها مربوط می شود.
لازم به ذکر است که مطالعاتی از این دست هنوز در مراحل اولیه قرار دارند و لذا نباید تصور کرد نوشیدن یک فنجان چای سبز در روز واقعا در جلوگیری یا درمان سرطان ریه اثر مشهودی دارد. اما این امکان وجود دارد که با تلاش محققان روزی داروهای جدید و مفیدی با استفاده از این تاثیرات مشاهده شده تهیه شود.