معرفی وب سایت خود به موتورهای جستجو

معرفی وب سایت خود به موتورهای جستجو :
موتور های جستجو سایت هایی هستند که برای جستجو به دنبال کلمه یا موضوع خاصی در اینترنت طراحی شده اند. به طور مثال Google.com یکی از سریع ترین و پرقدرترین آن هاست در صورتی که اگر Google سایت شما را در لیست خود قرار دهد دیگر از این نظر مشکلی نخواهید داشت . برای این که سایت خود را به Google معرفی کنید باید به این آدرس بروید، و بعد از آن باید صبر کنید تا Google سایت شما را بررسی کند.