معلمی که با یک تصویر برهنه ،حکم اخراج اش را امضا کرد!

معلم ژاپنى با ارسال تصویر برهنه اش براى دانش آموزان حکم اخراجش را امضا کرد.

گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از روزنامه “ماینیچى” حاکى است، یک معلم ژاپنى پس از ثبت تصویر مستهجن از خودش در تلفن همراهش آن را براى یکى از دانش آموزان مدرسه اى که در آن تدریس مى کرد فرستاد.براساس این گزارش، دانش آموزى که این تصویر را از طریق تلفن همراهش دریافت کرده بود آن را براى دوستش فرستاد و به همین ترتیب تصویر مستهجن بین ۱۰۰ دانش آموز پخش شد.به گفته پلیس “هوکایدو” ى ژاپن، مسئولان مدرسه که با شکایت خانواده هاى دانش آموزان به موضوع پى برده بودند پس از بررسى پرونده این معلم را اخراج نمودند.گفتنى است، با وجود اخراج این معلم از مدرسه رسیدگى به پرونده ادامه دارد و او در حال حاضر در بازداشت به سر مى برد.