مغز سالمندان قادر به بازنگری خاطرات در شب نیست

نورولوژیستهای آمریکایی دریافتند که مغز سالمندان بر خلاف مغز جوانان که تمام اطلاعات و خاطرات ثبت شده در طول روز را در مدت شب بازنگری می کند قادر به این کار نیست.


 به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آریزونا که نتایج یافته های خود را در مجله “ژورنال نوروساینس” منتشر کرده اند برای اولین بار نشان دادند که مغز سالمندان نمی تواند برای تثبیت خاطرات ثبت شده در طول روز از روش بازنگری شبانه استفاده کند.

به گفته این دانشمندان، تکرار فیزیولوژیک اطلاعات ردیابی شده در حافظه روزانه امکان ثبیت خاطرات مهم و حذف خاطرات زائد را فراهم می کند.


در حدود یکسال قبل محققان کشف کردند که در مغز انسان یک “ثبت کننده” حافظه وجود دارد که در شب و درحالی که افراد خواب هستند عمل کرده و خاطرات را تثبیت می کند.


همچنین نتایج تحقیقات دیگری که نتایج آن در مجله ساینس منتشر شده بود نشان می داد که در طول شب در مغز الگوهای متعادل شده فضا- زمان فعالیت روز قبل نورونها بازتولید می شود. در کل سرعت بازنگری شبانه ۶ تا ۷ برابر بیشتر از حالت عادی است. این درحالی است که حافظه در سالمندان تازه نمی شود و اغلب حتی زمانی که مغز آنها سالم است بسیاری از خاطرات را فراموش می کنند.


به همین علت دانشمندان آمریکایی در توضیح علت این مسئله مغز گروهی از موشهای سالمند را با مغز موشهای جوان مقایسه کردند.


در این آزمایش، موشها در طول روز باید مسیر عبور از دالان مارپیچ را یاد می گرفتند و به خاطر می سپردند و در طول شب مغز موشها برای بررسی فعالیت اسکن می شد.


در این تحقیقات مشاهده شد که در مغز موشهای جوان فرایند بازنگری فعالیت نورونی به روشی موثر انجام می شد درحالی که در مغز موشهای پیر این اتفاق نیفتاد.


این محققان نتیجه گرفتند که نقص در بازنگری شبانه، منشای بروز بسیاری از مشکلات حافظه ای موشها بود.


این محققان در خصوص این رفتار در سالمندان توضیح دادند که شاید علت این مسئله کم خوابی سالمندان در طول شب باشد.