ملکه الیزابت تلفن را اختراع کرد!
همچنین پنج درصد از ۱۰۰۰ دانش آموزی که دانسته ها و نظراتشان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، عقیده دارند که لوک اسکای واکر (یکی از شخصیت های فیلم جنگ ستارگان) یا ریچارد برانسون (ماجراجو و تاجر مشهور) نخستین کسی بوده که بر کره ماه پا گذاشته است.


نتایج پژوهشی که برای موسسه «شهر دانش بیرمنگام» انجام شده، نشان می دهد که ۶۰ درصد دانش آموزان ۹ و ۱۰ ساله گمان می کنند که اسحق نیوتون آتش را کشف کرده است!


اما با وجود این تصورات نادرست، اکثر بچه ها بردن یک جایزه نوبل علمی را به برنده شدن در معروف ترین مسابقه استعداد یابی موسیقی بریتانیا ترجیح می دهند.


تحقیق مذکور که در مورد دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه بریتانیا انجام شده است، نشان می دهد که این دانش آموزان در مورد بعضی از مهمترین دستاوردهای علمی بشر دچار نوعی سردرگمی هستند.


تنها کمتر از نیمی از پسرها (۴۹ درصد) می دانستند که کشف جاذبه مهمترین دستاورد علمی نیوتون بوده است، در حالی که ۷۶ درصد دختران از این موضوع اطلاع داشتند.


بیش از یک سوم پسرها گفتند که نیوتون کاشف آتش بوده است در حالی که ۱۶ درصد از آنها گمان می کردند که او اینترنت را اختراع یا منظومه شمسی یا قاره آمریکا را کشف کرده است.


۸۰ درصد پسرها به درستی الکساندر گراهام بل را به عنوان مخترع تلفن معرفی کردند در حالی که این نسبت در مورد دخترها ۶۹ درصد بود.


دکتر پم وادل از «شهر دانش بیرمنگام» گفت: “برخی نتایج این تحقیق خنده دار است اما نشان می دهد که دانش آموزان آنطور که به چهره های سرشناس ورزش و موسیقی توجه و علاقه نشان می دهند، به برجستگان علمی  توجه نمی کنند”.


به گفته خانم وادل نتایج تحقیق در عین حال نشان می دهد که دانش آموزان مدارس ابتدایی واقعا به دانش علاقه مند هستند.


او گفت: “در واقع حدود ۷۰ درصد از بچه های ۹ و ۱۰ ساله دلشان می خواهد که به خاطر بردن یک جایزه نوبل علمی معروف شوند، اما این نسبت در رده سنی ۱۱ تا ۱۵ ساله ها تا ۳۳ درصد کاهش می یابد”.


خانم وادل گفت که به نظر می رسد بچه ها در مدرسه متوسطه علاقه خود را به دانش از دست می دهند، بنابراین باید برای علاقه‌مند کردن نوجوانان به دانش بیشتر تلاش کرد و شوق دوره کودکی را در آنها برانگیخت.


«شهر دانش بیرمنگام» موسسه ای است که برای گسترش دانش و تکنولوژی و بهره گرفتن از آن در بهبود وضعیت زندگی مردم بریتانیا فعالیت می کند.


بی بی سی