ممنوعیت استفاده از کلمه ‌الله در شناسه‌های کاربری یاهو

شرکت یاهو یکی از بزرگترین سرویس دهندگان ایمیل و جستجوی اینترنتی استفاده از کلمه الله را در شناسه های کاربران خود ممنوع کرده است.


به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران ایکنا به نقل از The Register، حتی اگر حروف کلمه ‌الله در یک نام وجود داشته باشد سیستم پذیرش یاهو آن را ثبت نمی کند. به عنوان مثال نامهای غربی مانند Ed Callahan  به همین دلیل در سیستم یاهو ثبت نمی شوند.


شرکای یاهو مانند Verison  هم چنین محدودیتی را اعمال می کنند.


یکی از خوانندگان The Register  که به همین دلیل موفق به ثبت نام نشده بود گفت: از یک منظر این یک کار احمقانه است. ما در حال جنگ با “تروریسم” هستیم اما کم کم “مسلمانان” را هدف قرار داده ایم. این اقدام یاهو عمق سردرگمی ما را در این امر نشان می‌دهد.
 سردرگمی در مبارزه با تروریسم  
یکی از خوانندگان The Register  که به همین دلیل موفق به ثبت نام نشده بود گفت: از یک منظر این یک کار احمقانه است. ما در حال جنگ با “تروریسم” هستیم اما کم کم “مسلمانان” را هدف قرار داده ایم. این اقدام یاهو عمق سردرگمی ما را در این امر نشان می دهد. 


یاهو قول داده که به زودی به این مسئله رسیدگی کرده و به کاربران خود پاسخ دهد.