ممنوعیت جین، آستین کوتاه، قالیباف و هاشمی!

به گزارش فرارو، از “روزنامه ایران” خبر می رسد که شرایط ویژه و عجیبی توسط مدیریت جدید این روزنامه بر کارکنان و خبرنگاران این موسسه فرهنگی دولتی اعمال می شود.

بر اساس این شنیده ها، طبق دستور ک.ا. مدیرمسئول این روزنامه، پوشیدن شلوار جین، و پیراهن آستین کوتاه برای کارکنان وخبرنگاران ممنوع شده است و از کارمندانی که بر پوشیدن شلوار جین یا آستین کوتاه اصرار بورزند، تعهد کتبی گرفته می شود.

یکی از کارکنان این روزنامه دراین باره به خبرنگار فرارو گفت: “اکثریت مدیران سرویس های روزنامه ایران به دلیل این نوع مدیریت، استعفاء داده اند و در شرایط فعلی روزنامه ایران با بحران نیرو مواجه است.”

همچنین یک منبع موثق در این روزنامه که نخواست نامش فاش شود گفت طبق دستور ک.ا.، چاپ و انتشار عکس از “اکبر هاشمی رفسنجانی” و “باقر قالیباف” در صفحه اول این روزنامه ممنوع شده است!

استفاده مکرر از اخبار ویژه و حتی اخبار عادی چند سایت خبری منتسب به دولت و به خصوص سایت متعلق به همسر سخنگوی دولت، یکی دیگر از سیاست های ثابت رسانه ای مدیران روزنامه ایران برای ترویج و تبلیغ و رسمیت بخشیدن به این سایت ها است.

عدم استفاده مناسب از اخبار و تولیدات خبرگزاری ایرنا در روزنامه ایران(که وابسته به خبرگزاری ایرنا است) بارها موجب اعتراض خبرنگاران این خبرگزاری شده است.

این روزنامه، پس از انتصاب این جوان در دولت جدید که “ساده زیستی” را شعار خود قرار داده است؛ مدتی با کاغذ گلاسه منتشر می شد که این امر اعتراض سایر روزنامه ها را به همراه داشت تا جایی که روزنامه کیهان، یکی از متعصب ترین حامیان دولت نیز با درج خبر ویژه ای نسبت به آن شدیدا اعتراض کرد.

ک.ا. از نیروهای مورد اعتماد و پشتیبانی صفارهرندی، وزیر ارشاد دولت است.