منشا اختلاف تلفظ نام‌ها در گزارش‌های فوتبال رادیو و تلویزیون

با افزایش پخش مسابقات فوتبال از رادیو و تلویزیون و گزارش رقابت‌ تیم‌ها مختلف که بازیکنانی از ملیت‌های مختلف دارند، ضرورت تلفظ واحد نام بازیکنان و مربیان خارجی و گزارش صحیح از فوتبال بیش از گذشته در رسانه‌ی ملی اهمیت می‌یابد.خبرنگار سرویس تلویزیون و رادیو ایسنا همزمان با بازی‌های جام‌جهانی ۲۰۰۶ آلمان به ضرورت ادای صحیح و تلفظ واحد نام بازیکنان و مربیان فوتبال در گزارش‌های صداو سیما و منشا اختلاف تلفظ گزارشگران پرداخته است.
***


مزدک میرزایی- گزارشگر فوتبال شبکه سه سیما – منشا اختلاف تلفظ گزارشگران را برداشت هرکدام از آن‌ها می داند و معتقد است گزارشگران باید، اسامی را طبق تلفظ زبان مادری بازیکن یا مربی ادا کنند.


بهرام سلطان‌پور- گزارشگر رادیو ورزش – منشا اختلاف تلفظ گزارشگران را در نبود نظارت می‌بیند و می‌گوید: این کاستی موجب می‌شود که تمام گزارشگران برحسب سلیقه‌ی خود به تلفظ اسامی می‌پردازند.


وی می‌افزاید: ‌غالبا ترجمه‌های گزارشگران از نام‌ها غلط است، چون هر کدام به یک زبان تسلط دارند و این اختلافات موجب سرگردانی مردم برای شناسایی گویش درست می‌شود. در صورتی که ما الزامی نداریم که همه اسامی را همانند نوع ادای آن در موطن بازیکن تلفظ کنیم.


پیمان یوسفی –گزارشگر فوتبال سیما- هم اظهار می‌کند: این تفاوت از آن جا ناشی می‌شود که گزارشگری از تلفظ نام بازیکن یا مربی در زبان انگلیسی استفاده می‌کند و گزارشگر دیگری از تلفظ نام در زبان مادری آن فرد. البته کارشناسان زبان معتقدند که باید تلفظ‌ها رابه آواهای فارسی نزدیک کرد.


جواد خیابانی- گزارشگر و کارشناس فوتبال-هم اعتقاد دارد که هر گزارشگری بسته به اطلاعاتی که از کشورها، تیم‌ها و بازکینان دارد به ادای نام‌ها می‌پردازد. مثلا گزارشگری اسپانیایی می‌داند بنابراین نام بازیکنان و مربیان این کشور را به لهجه‌ی اسپانیایی تلفظ می‌کند.


مهرزاد عطاران ـ گزارشگررادیو ورزش ـ میزان مطالعه‌ی همتایان خود را دلیل اختلاف تلفظ گزارشگران ذکر می کند و رجوع به مجلات و روزنامه‌های خارجی برای درست ادا کردن نام‌ها بازیکنان ضروری می‌داند.


وی می‌افزاید: ممکن است گزارشگران به اسامی بازیکنان و مربیان خارجی همان گونه که در روزنامه‌های فارسی چاپ می‌شود، استناد و تلفظ کنند. در صورتی که این گروه باید با افزایش مطالعه‌ی روزنامه‌ها و مجلات خارجی، با تلفظ این نام‌ها بیشتر آشنا شوند.


وی می‌افزاید: خیلی از گزارشگرها هنگام کار خود صدای گزارشگر خارجی هم گوش می‌کنند و بر اساس تلفظ او اسامی را ادا می‌کنند هر چند که درست تلفظ می‌کنند ولی برای مردم نامانوس است.


عطاران با بیان این که در گزارش بازی‌ها از تلفظ عامیانه استفاده می‌کنم، در پایان به ایسنا می‌گوید: مردم با این نوع ادا کردن نام‌ها بیشتر آشنا هستند و دوست دارند آن را بشوند چون در غیر این صورت باید اسامی را با تلفظ بومی ادا کرد که این کار در عمل خیلی مشکل است.