من خسته ام به جان خودت سخت خسته ام

امشب برایم اه…بتنبور ،خسته ام

از بغض های هر شبم بد جور،خسته ام

امشب من از بنان و الف نقطه بامداد

گیتار و تار و نغمه ماهور خسته ام

امشب شراب خانه چشمم پر از غم است

ای یاور همیشه انگور خسته ام

از روز های خوب در اغوش مادرم

از کودکیم تا به لب گور خسته ام

من از سرور دختر غمگین بیتها

از کوچه باغهای نشابور خسته ام

تقصیر من نبود که ارکیده …بگذریم

از این همه گره گره کور،خسته ام

نینا بهانه است ولی ما چه ساده ایم

از این که هی تو را فقط هاشور ،خسته ام

بالا بیاور اه ،تمامی درد را

از این که هی دلم بزند شور ،خسته ام

###

من خسته ام به جان خودت سخت خسته ام

امشب برایم اه…بتنبور خسته ام