من معرفت دارم؛ چون…

من معرفت دارم چون:

۵جرعه چشاتم.

۴پایه نگاتم.

۳تاره شباتم.

۲روشکه صفاتم.

۱کلام خاکه پاتم…