مهتاب کرامتی در پیامی: کودکان غزه برای مرگ به دنیا نیامده‌اند

مهتاب کرامتی سفیر صلح یونیسف در ایران برای کودکان غزه پیام داد.


به گزارش بخش سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در متن پیام مهتاب کرامتی آمده است:«کودکان غزه این روزها تلخ‌ترین روزهای جهان را تجربه می‌کنند. خبرها آن‌ قدر تکان‌دهنده است که کار از تاسف گذشته. تا امروز، بیش از سی کودک در آغوش مادرانشان به خواب رفته و چشم نگشوده به خواب دیگری رفته‌اند. نزدیک به دویست کودک در میان دود و آتش بدون دارو و غذا روی تخت‌های بیمارستان در برابر چشم مادرانشان درد می‌کشند و خاموشند.در شهری که مرگ در همه جایش حراج است، کودکان اولین قربانیان خشونتی هستند که در طلیعه هزاره سوم، جز شرم برای انسان یادگاری ندارد. بمب و خمپاره و موشک و ترکش، تنها هدیه تمدن امروز ما برای کودکان غزه است.


بایسته خشم است، رویداد غزه. موجب نفرین است، جنایت مرگ آفرینان و شایسته محبتند، کودکان غزه. دست‌های خاکی و چشم‌های تر و صورت‌های مضطربشان را دریابیم، پیش از آن که در خاک خونین شهرشان به خواب روند. مگر شفقت انسانی مرهمی بر زخم غزه باشد که این جراحت تا همیشه روح انسان را پژمرده خواهد کرد.


کودکان غزه برای مرگ به دنیا نیامده‌اند.»