مهدی سلوکی از دیروز تا امروز + تصاویر بسیار جالب

مجموعه تصاویر بسیار جالب از مهدی سلوکی، بازیگر این روزهای سریال ستایش ۲ را مشاهده می کنید:

عکس قدیمی مهدی سلوکی