مواد مخدر؛ اختلاف نظر جهانی در باره نوع مجازات

مواد مخدر؛ اختلاف نظر جهانی در باره نوع مجازات

جهان > مجامع‌ جهانی – همشهری آنلاین:
نشست سازمان ملل متحد برای سیاست‌گذاری درباره مواد مخدر در نیویورک آغاز شده در این نشست یکی از مهم‌ترین جلسه‌‌ها در نوع خود تلقی می‌‌شود، اختلاف نظر در باره نوع مجازات‌‌های مربوط به مواد مخدر مشهود است.

به رپرتاژ خبرینه و به نقل از ایسنا، شرکت‌کنندگان قرار است برای یک راه‌برد جهانی درباره مواد مخدر هم‌فکری کنند ولی کشورهای مختلف در این باره اختلاف‌‌های آشکاری دارند.

در حالی که برخی کشورها حامی کاهش محدودیت‌‌های قانونی درباره مواد مخدر هستند، کشورهای دیگری هستند که هم‌چنان از مجازات شدید برای به کار گیری مواد مخدر دفاع می‌‌کنند.

چهره‌‌های موثر در این نشست پیش از جلسه نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد، فرستادند و خواستار کاهش مجازات‌‌های قانونی شدند.

به رپرتاژ خبرینه و به نقل از بی‌بی‌سی، در بین امضاکنندگان این نامه، چندین نفر از روسای جمهوری سابق و چهره‌‌های سیاسی و بازرگانی آمریکا هم بوده‌اند که مدعی شده‌اند منع برخی مواد مخدر، بیش‌تر ضرر زده است تا اینکه استفاده‌ای رسانده باشد.

این نشست ویژه سه روزه با درخواست کلمبیا، مکزیک و گوآتمالا برگزار شده است که درگیری‌‌ها و خون‌ریزی‌‌های مرتبط با تجارت مواد مخدر در آن‌ها بالا گرفته است.

چندین هیات شرکت‌کننده در این نشست خواستار لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر شده‌اند. ولی اندونزی، یکی از کشورهایی که برای چنین تخلف‌هایی مجازات اعدام دارد، گفته که این مساله‌ای است که به خود کشورها مربوط است.

یک سند پیش‌نهادی در این نشست‌‌ها، خواستار احکام “متناسب” درباره جرایم مواد مخدر شده اما اشاره مستقیمی به مجازات اعدام نکرده است.

هرچند انتظار نمی‌رود در این نشست تصمیم عمده‌ای گرفته شود ولی فعالانِ خواستار سبک‌شدن مجازات، امیدوارند که این گامی به سوی اصلاح قوانین در کشورهای مختلف باشد.