مورچه ها در چشمان دختر مصری لانه کرده اند

منابع بیمارستانی گفتند تعدادی زیادی مورچه در چشمان دختر مصری لانه کرده اند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه، دکتر عصام حسن، پزشک معالج می حسین زکریا، دختر کلاس اول ابتدایی گفت این دختر از بیماری ای رنج می برد که هیچ مرجع علمی ندارد.
وی افزود: این سومین بار است که در تاریخ پزشکی با چنین موضوعی روبه رو می شویم. بار اول در عربستان بود و بار دوم در ایران و اکنون در مصر.
دکتر حسن افزود: جالب این که در هر سه مورد هم سن مبتلایان بین ۱۰ تا ۱۲ سال بوده است.
وی اضافه کرد: از یک سال و نیم پیش تاکنون با بررسی و آزمایش وضعیت جسمی می حسین زکریا به دو احتمال رسیدم. دکتر عصام حسن خاطرنشان ساخت: اول این که مورچه از داخل چشم بیرون می آید یا این که از بیرون به داخل چشم می رود و بازمی گردد.
این پزشک مصری گفت احتمال هم می رود یک توده تخم مورچه داخل چشم باشد چرا که این مورچه مدام از داخل چشم دختربچه مذکور خارج می شوند و این موضوع هم چیز غریبی نیست چرا که مورچه ها درون مکانی غارمانند زندگی می کنند و چشم نیز بهترین مکان به شمار می رود.
مادر این دختر گفت یک روز دخترم از خواب بیدار شد. دیدم مدام گریه می کند و داد می زند و می گوید سردرد دارد و انگار سرش دارد شکافته می شود و دستش را روی چشم راستش گذاشته است. این درد ادامه داشت و می گفت انگار با میخ دارند چشمش را سورخ می کنند.
وی افزود: وقتی به او رسیدم دیدم تعداد زیادی مورچه از چشمان می درحال بیرون آمدن هستند.
مادر می اضافه کرد: هیچ دارو و دکتری افاقه نکرده و همچنان مورچه ها در چشمان دخترم لانه کرده اند.