مومیایی‌های ۲۰۰۰ ساله هم سرطان داشتند!!

مومیایی‌های ۲۰۰۰ ساله هم سرطان داشتند!!

یک پروفسور از دانشگاه آمریکایی Cairo شواهدی از سرطان پروستات را در مومیایی ۲٫۲۰۰ ساله کشف کرد، که این سرطان ژنیتکی بوده و در اثر عوامل محیطی ایجاد نشده است!
پروفسور سلیما ایکرام عضو یک تیم تحقیقاتی که حدود دو سال در مورد مومیایی ها مطالعه می کنند گفت که این مومیایی یک مرد در دهه ۴۰ زندگی اش بوده است.
او اضافه کرد این دومین نمونه باستانی از یافت شدن سرطان پروستات در افراد است.
«شرایط زندگی در زمان باستان با زمان ما خیلی متفاوت بوده است؛ آلودگی و غذاهای فوری در آن زمان نبوده که منجر به بیماری های سرطان شود پس متوجه می‌شویم نباید بیماری سرطان را تنها به زندگی صنعتی امروز ربط داد.»
نمونه قبلی از بیماری سرطان متعلق به اسکلت ۲٫۷۰۰ یک پادشاه از روسیه بود.
کشفیان این پرفسور شاید گامی باشد در راه کشف راه‌های درمانی موثر برای سرطان.