مکانیزم علوم غریبه ( ذکر ، دعا ، طلسم و … ) +۱۸

مکانیزم علوم غریبه ( ذکر ، دعا ، طلسم و … )

برای هر دعایی که خوانده یا نوشته می شود ، هر عملی که در علوم غریبه برای رسیدن به هدفی انجام می شود ، هر احضاری که صورت می گیرد و هر طلسم و وفقی که به نگارش در می آید ، یک یا چندین غیرارگانیک منفی دعوت می شوند . شکل و صورت ظاهری عمل هیچ اهمیتی ندارد . ذکر ها ، مناسک مختلف ، ریاضت ها ، مناجات ها ، چله نشینی ها ، احضارات ، تسخیرات ، مدیوم شدن ها ، و هر عمل دیگری ، تنها فریب هایی هستند که توسط نیروهای منفی ، به واسطه انسان هایی که قبلا خود را قربانی کرده اند ، در طول تاریخ بشری رواج داده شده اند . اتفاقی که در تمام این سبک ها می افتد این است ، که یک انسان نا آگاه و یا غیر هاله بین ، برای رسیدن به هدف های خود دست به دامن موجوداتی غیر فیزیکی می شود . کالبد ها و اراده خود را به روی آن ها باز می کند و غیر ارگانیک های منفی به سادگی هر چه تمام تر او را فریب داده ، از کالبد ها و انرژی او استفاده می کنند . فرد اقدام کننده که قدرت هاله بینی ندارد ، هرگز نمی تواند ببیند چه صدماتی به خود و افرادی که آن ها را با این اعتقادات و ذهنیات درگیر کرده وارد می کند . هرگز انسانی نمی تواند از راه های منفی به اهداف خود بصورت پایدار دست یابد ، حتی اگر آن هدف مثبت و خیر باشد ! نیروهای منفی گرچه قدرتی ندارند ، اما در فریب دادن فوق العاده هوشمند و ورزیده هستند . ممکن است از لحاظ ظاهری تا سال ها برای اقدام کننده مشکل خاصی پیش نیاید ، اما سر انجام روزی این غده ی چرکین سر باز خواهد کرد و محتوای درونیش آشکار می شود . اعتماد سازی یکی از روش های بی شمار نیروهای منفی است .

در علوم غریبه به این غیر ارگانیک ها موکل گفته می شود . پس هر عملی ، موکل یا موکل هایی دارد . خواه آن عمل یا دعا قرآنی بوده ، خواه از مراجع دیگر بدست آمده باشد ، هیچ تفاوتی ندارد ! شما در حال قربانی کردن خود برای یک نیروی منفی هستید که نمی توانید کالبد های او را با چشم سوم کاملا شکفته شده رویت کنید . شما نمی بینید که به چه قیمت و از چه راهی می خواهید به هدف خود برسید ، و چه صدماتی به خود و یا افراد مورد نظرتان وارد می کنید .

اگر از مباحث قبل به یاد داشته باشید ، تمام غیر ارگانیک ها جسم نداشته و در دنیای ما بی تاثیر هستند . آن ها برای رسیدن به اهدافشان ، از مکانیزم تلقین ( که در بحث هیپنوتیزم گفته شد ) استفاده می کنند .

هیچ موکلی نمی تواند در دنیای فیزیکی کاری انجام دهد . هر چه را شما قبول کنید ، توسط نیروی درونی خودتان اتفاق می افتد ، و تنها بستگی به اراده و خواست شما دارد . در فرد دعوت کننده ، تاثیرات بطور مستقیم با استفاده از انرژی و کالبد های خودش انجام می گیرند .

در افراد دیگر که دعوت کننده نبوده و بعنوان هدف می باشند ، موکل مجبور است به طریقی پیام فرکانسی خود را به صورت ، امواج انرژی ، صدا یا تصویر به هدف بفرستد . یک فرد آگاه به سیستم کالبدی ، یا فردی که اراده خود را بر هر چیز ازجع می داند ، به سادگی هر چه تمام تر و بطور خودکار ، این فرکانس ها و پیغام های ارسالی را مانند یک آینه برگشت می دهد . در جهان های غیر فیزیکی هیچ نیرویی نمی تواند بر خلاف اراده دیگران عمل کند ، و این یک قانون ثابت هست .

تمام اعمال موکلین تنها ذهنی بوده و هیچ تاثیری بر جسم ندارد . اغلب این تلقین کردن ها در خواب انجام می شود و از سیاست چماق و هویج بهره می گیرند . یا هدف را ترسانده و یا پیشنهاد های خوبی در قبال پذیرش تلقین و خواسته ی خود به او می دهند . هر کدام را که قربانی بپذیرد و فریب بخورد ، موکل به هدف خود رسیده است . یا به شکل انسان های مختلفی که فرد مورد نظر از آن ها حرف شنوی دارد توهم سازی می کنند .

بعنوان مثال فرض کنید شما هیولایی وحشتناک و چاقو به دست را در خواب می بینید که به شما می گوید اگر فردا قراردادی را امضا نکنی تو را می کشم ! اگر به مبحث مکانیزم خواب و مثالی که زده شد رجوع کنید ، به یاد خواهید آورد که هیولا و چاقو بر روی شما که در خواب ، یک کالبد هستید بی تاثیر است . شما می توانید تنها با تصور یک حباب شیشه ای دور خودتان ، او را از هر گونه تاثیر گذاری باز دارید . اگر کمی جسور تر باشید اجازه می دهید چاقو و غیر ارگانیک از بدن شما رد شود . درست مانند اینکه دستان شما در بیداری در هوا حرکت می کنند بدون اینکه هوا زخمی شود یا دردش بگیرد ! اگر باز هم شجاعت شما بیشتر بود ، بعد از تجربه ی مصونیت خود ، می توانید به هیولا حمله کرده و به هر شکلی دوست دارید او را از بین ببرید و دفع کنید . اما توجه کنید که این کار را باید با تمرکز و تصویر سازی ذهنی و از روی بی تفاوتی و آرامش انجام بدهید ، نه از روی خشم و احساسات !

در این نوع تهدید ممکن است از توهم صدمه زدن به افراد مورد علاقه شما بعنوان طعمه استفاده شود . یعنی یا تصویر در حال شکنجه عزیزانتان ببینید یا تهدید به این اتفاق شوید . این تلقین مسخره نیز می تواند به سادگی با حمله ی نمادین شما به موکل دفع گردد .

در مثال برای تلقین هویج ، فرض کنید شخصی را در خواب می بینید که به شما می گوید ، در صورت امضای این قرارداد آینده ی خیلی خوبی در انتضار شماست . یا اگر فلان کار را انجام دهی ، به سعادت و برکت الهی می رسی یا هدیه ای به تو می دهیم . در این ترفند ، اغلب موکلین خود را به شکل افرادی در می آورند که هدف ، به آن ها علاقه دارد . مانند قهرمان های مختلف یا قدیسین و پیامبران مذهبی . هوشیاری افراد در این موارد ، بدلیل خوشایند بودن تلقین بسیار پایین می آید . نیروهای منفی و شیطانی بیشترین انحرافات را از این روش در میان مردم رواج می دهند و با ایجاد توهمات مختلف و دادن توانایی های خاص به ظاهر مثبت ، قربانی را از برحق بودن خود مطمئن می کنند .

شما حتی زمانیکه چشم سومتان را به اراده شکفته کرده اید و در حال رویا بینی هستید ، باید به شدت بر روی دریافت های خود تعقل و بررسی کنید تا از هر نوع انحراف تلقینی جلوگیری کنید . حتی یک هاله بین حرفه ای باید به هر دریافتی که برای ان درخواست قبلی نداده است ، شک کرده ، و مجددا آن موضوع را بطور اگاهانه و ارادی ، با استفاده از چشم سومش مرور کند و تمام جواب آن را بسنجد . هر دریافتی قابل تکرار و بررسی مججد توسط چشم سوم نباشد ، قطعا فریب است .

هر شخصی با درک مصونیت کالبد ها ، و انجام حمله ی نمادین در خواب ، می تواند هر موکل و غیر ارگانیکی را به سادگی از خود و دیگران دفع کند . با یاد داشته باشید که نحوه عملکرد کالبد های شما بر اساس تفکر و اراده شما هست و کالبد هایتان به هیچ وجه اعمالی خود سرانه و جدا از اطلاع و کنترل شما ندارند . کالبد های شما دقیقا خود شما هستید ، اما در سطوح فرکانسی مختلف و با بدن های ساخته شده از انرژی همان طبقات .

در عکس های زیر می توانید ببینی که چگونه یک فرد عادی فقط با بی تفاوتی و بسته بودن اراده ، هر گونه امواج و یپام ارسالی را از طرف مقابل خود نپذیرفته و مانند آینه برگشت می دهد .