میخ آخر بر تابوت رژیم طاغوت /عکس

دیدار همافران با امام خمینی و انتشار تصویر آن در صفحه نخست روزنامه کیهان ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ را شاید بتوان میخ آخر بر تابوت رژیم طاغوت دانست، بختیار تلاش داشت تا این تصویر را انکار کرده و آن را مونتاژ قلمداد کند.

میخ آخر بر تابوت رژیم طاغوت/عکس

مطلب بالا در گروه مطالب عمومی و سیاسی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۷ February 2016 | 11:36 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.