میدان سرخ مسکو

میدان سرخ در آغاز مرکزی برای تجارت بود و همیشه مراسم مهم مسکو را در آن برگزار می کرده اند …

درست بیرونِ دیوار شمال شرقی کرملین، میدان سرخ، یا به قول روس ها کراسنایا پلوشچاد، را می بینید. در جنوب این میدان هم کلیسای جامع سنت باسیل را پیدا می کنید که مهمترین نماد روسیه است.

میدان سرخ مسکو

میدان سرخ در آغاز مرکزی برای تجارت بود و همیشه مراسم مهم مسکو را در آن برگزار می کرده اند. همین جا بود که ایوان مخوف در سال ۱۵۴۷ پیش چشم همه به گناهانش اعتراف کرد و بعدها بسیاری از دشمنانش را هم اینجا اعدام کرد.

میدان سرخ مسکو

حاکمان کمونیست شوروی هم رژه های نظامی عظیم ارتش را اینجا برگزار می کردند. عبور و مرور ماشینها در میدان سرخ ممنوع است، البته به جز لیموزین هایی که گاه گاهی از دروازه ی کرملین می گذرند. این محوطه ی سنگ فرشِ ۴۰۰ در ۱۵۰ متر، کانون جغرافیاییِ تاریخ روسیه است و مخصوصا شب ها نظیر ندارد.

مطلب بالا در دسته‌بندی جالب و خواندنی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۱۸ January 2015 | 9:00 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.