نابسامانی در آگهی‌‌های بازرگانی صداوسیما

 نابسامانی در امور آگهی‌های بازرگانی صداوسیما، باعث شده است تا برخی از مدیران متنفذ، به اعمال خارج از روال قانونی بپردازند.

بنا بر قوانین پخش، کلیه آگهی‌های صداوسیما باید از طریق واحد آگهی‌های سازمان(؟) انجام شود، اما برخی مدیران شبکه و تعدادی از مدیران این بخش، اقدام به جذب و پخش آگهی از راه‌های غیرقانونی می‌کنند.

پخش آگهی به شیوه تهاتری، تأسیس شرکت‌های خصوصی و بستن قرارداد با این شرکت‌ها، پخش رپرتاژ آگهی در چهارچوب برنامه‌های عادی، از جمله این اقدامات است.

گفته می‌شود، شبکه سوم سیما و برخی از مدیران بخش آگهی‌ها، تاکنون بیشترین اقدامات را در راستای پخش آگهی خارج از روال قانونی، شاهد بوده‌اند.

برخی اخبار نیز از نارضایتی رئیس سازمان صداوسیما از روند موجود و تأکید وی بر برخورد با این پدیده حکایت دارد، اما نفوذ زیاد و حمایت سیاسی خارج از سازمان برخی مدیران، مانع برخورد با این پرونده شده است.