نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵ از انتخاب اعضای هیات رئیسه این کمیسیون خـبـر داد و نوشت: “الیاس نادران” به عنوان رئیس این کمیسیون از سوی اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.

خانه ملت: محمدقسیم عثمانی از انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ خـبـر داد و گفت: با رأی اعضای این کمیسیون “الیاس نادران” با ۲۹ رأی به عنوان رئیس، “محمد دهقان” با ۳۱ رأی به عنوان نایب رئیس اول، “احمدرضا دستغیب” با ۳۰ رأی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

وی افزود:”سیدسعید زمانیان” و “سیدهادی حسینی” به عنوان دبیران این کمیسیون انتخاب شدند.

عضوکمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ تصریح کرد: همچنین “محمدرضا پورابراهیمی” به عنوان سخنگوی کمیسیون با ۱۷ رأی موافق انتخاب شد.

مطلب بالا در گروه مطالب عمومی و سیاسی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۲۵ January 2016 | 4:57 pm منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.