نارضایتی لیدرهای پرسپولیس از مسئولان باشگاه
در جلسه با سرپرست تیم مطرح شد


نارضایتی لیدرهای پرسپولیس از مسئولان باشگاه


خبرگزاری فارس: جلسه لیدرهای پرسپولیس با سرپرست موقت تیم فوتبال در زمین شرکت واحد برگزار شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه که روز گذشته به مدت ۹۰ دقیقه به طول انجامید، لیدرهای باشگاه ناراحتی شدید خود نسبت به عدم توجه مسئولان باشگاه را به اطلاع سرپرست موقت تیم (احمدی) رساندند.
با وجود میل باطنی قطبی به او اجازه حضور در جلسه داده نشد.
این جلسه در دفتر کوچک باشگاه پرسپولیس در زمین واحد برگزار شد.