ناشنوایی که پس از ۱۵ سال شنوایی خود را بازیافت

مردی که ۱۵ سال پیش قدرت شنوایی خود را از دست داده بود ناگهان شنوایی خود را بازیافت.
درک گلوور، ۷۲ ساله ، اهل بورن ، لینکلن شایر، انگلیس ، با دخترش در ارتفاع ۷ هزار پایی (۲۱۰۰ متری) در ایتالیا تعطیلات خود را می گذراند که پس از شنیدن صدای بلندی شنوایی خود را به دست آورد.
شنوایی گلوور نخستین بار هنگام خدمت سربازی در ۵۰ سال پیش آسیب دید و بتدریج خرابتر شد تا این که از ۱۵ سال پیش مجبور به استفاده از سمعک شد.
پزشکان تاکنون نتوانسته اند علت این حادثه شگرف را درک کنند. گلوور گفت : تمام صبح اسکی کرده بودیم و با دختر و دامادم داشتیم در تله کابین به پایین می آمدیم که ناگهان گوشم صدایی داد و با کمال تعجب دیدم صدای آنان را براحتی می شنوم.
به گزارش بی بی سی ، پزشکان هیچ توضیحی ندارند و او کم کم دارد به این نتیجه می رسد که معجزه رخ داده است.
دیوید راید از موسسه تحقیقات ناشنوایی انگلیس ، گفت بازیافت شنوایی به دلیل تغییر ارتفاع بسیار غیرعادی است ولی ما به این سرعت خیال نداریم به ناشنوایان رفتن به ارتفاعات را توصیه کنیم!
گلوور گفت صدای تیراندازی در ارتش به گوش های او آسیب رساند و در ارتش بود که اسکی بازی را یاد گرفت.