نامه اعتراض آمیز و توضیحی ایران در خصوص گزارش البرادعی ؛ ۱۷۰۰ نفر روز بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران


نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سندی کتبی پاسخ و توضیحات کشورمان به گزارش اخبر البرادعی را تحویل دبیرخانه و اعضای شورای حکام داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از وین، دکتر سلطانیه در این نامه به ۳ سال همکاری ایران با آژانس اشاره کرده و افزایش سطح فعلی آگاهی آژانس را ناشی از همکاری شفاف ایران دانسته است. همچنین دسترسی دادن حتی به سایتها و فعالیتهایی که تحت پادمان نیز نیستند و ۱۷۰۰ نفر روز بازرسی طی این مدت از فعالیتهای هسته ای ایران و عدم هرگونه انحراف به سمت مقاصد نظامی به خوبی ماهیت فاقد نگرانی برنامه های ایران طبق تعهدات ان پی تی را نشان می دهد.


در نامه ایران همچنین به بند ۲۰ گزارش البرادعی راجع به سند ۱۵ صفحه ای تبدیل نیمکره فلزی اورانیوم آمده است: اینکه برخلاف گزارش قبل این مسئله مجددا دارای اهمیت شده و منعکس گردیده غیر منتظره است. این ۱۵ برگ فقط حاوی اطلاعات بسیار عمومی و فنی در خصوص تبدیل هگزا قلوراید اورانیوم به فلز است که در کارگاههای معمولی نیز قابل دستیابی است. در حالیکه کل چرخه فرآیند تبدیل مواد در اصفهان تا یو اف سیکس همواره تحت نظارت آژانس بوده ابراز نگرانی در این زمینه و اینکه ایران اطلاعات بیشتری را در اختیاز نگذاشته مفهوم نیست.


متن کامل نامه اعتراض آمیز ایران متعاقبا منتشر خواهد شد.