نامه جادویی این دختر باعث آشنایی دو خانواده شد

به نقل از دیلی میل: سفر جادویی و اعجاب انگیز یک نامه در بطری که پس از پیمودن ۲۰۰۰ مایل باعث آشنایی دو خانواده شد.
دو خانواده در دو نقطه از دنیا به وسیله این نامه با هم آَشنا شدند و دوستی خوبی بین آنها بوجود آمد.

آیدان کورتیس ۳۶ ساله هنگامی که در سواحل انگلستان قدم میزد این بطری را پیدا کرد و با خود به خانه برد و هنگامیکه با همسرش این بطری را گشودند با تعجب نامه ای در آن یافتند که از یک دختر کانادایی بود.
یک کودک ۱۱ ساله به نام ماتایا دارن این نامه را ۲۷ آگوست سال پیش به دریا انداخته بود.


او در این نامه بعد از معرفی خودش نوشته است که این نامه را به اصرار مادر بزرگش که او هم آنرا با الهام از کار دایی اش خواسته است مینویسد و از کسی که نامه را میابد خواسته است با او تماس بگیرد و آدرس و تلفنش را زیر نامه نوشته بود
همسر مرد انگلیسی که خود یک دختر ۱۱ ماهه دارد جواب نامه را نوشته و با یک گل سر از طرف دخترش برای ماتایا میفرستد و این دو خانواده اینگونه با هم آشنا میشوند.

این زن انگلیسی گفته است امیدوار است که این دو دختر در آینده دوستان خوبی برای هم باشند اگرچه در دو نقطه متفاوت از دنیا زندگی میکنند.