نبش قبر کودک ۶ ساله راز می گشاید

با ادعای یک شهروند تهرانی مبنی بر این که مادرشوهرش در قبر کودک ۶ ساله اش دفن شده است ، کارآگاهان جنایی تهران با معمای پیچیده ای روبه رو شدند.
به گزارش خبرنگار جام جم ، جعفری ، معاون دادسرای امور جنایی تهران روز گذشته با اشاره به طرح شکایت یک شهروند تهرانی که مدعی است خانواده شوهرش اقدام به نبش قبر کودک ۶ ساله اش کرده اند به خبرنگار ما گفت: زنی با مراجعه به دادسرا از خانواده شوهرش شکایت کرد و مدعی شد که کودک ۶ ساله اش ۱۵ سال پیش فوت کرده و امسال خانواده شوهرش بعد از مرگ مادرشوهرش جسد وی را در قبر فرزندش دفن کرده اند. با ادعاهایی که این زن مطرح کرد ، پرونده برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس پایتخت قرار گرفت تا راز پنهانی این خانواده فاش شود.