نتایج تکان‌دهنده یک نظرسنجی از دانشجویان تهران درباره مفاسد اقتصادی

بنا بر نظرسنجی علمی صورت‌گرفته توسط یکی از مراکز دولتی، ۷۸ درصد دانشجویان، معتقدند که مسئولان به فعالیت‌های اقتصادی شخصی می‌پردازند.

بنا بر این گزارش، نظرسنجی مذکور که در سال ۸۴ به صورت نمونه‌برداری علمی و در یازده دانشگاه تهران انجام شده، حاوی نکات تکان‌دهنده‌ای درباره دیدگاه دانشجویان نسبت به فساد موجود در دستگاه‌های حکومتی و مسئولان است.

بنا بر نتایج این نظرسنجی، ۸۶ درصد دانشجویان، بر این باورند که فساد به میزان زیادی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و ۷۶ درصد آنان، اظهار کرده‌اند که افراد ثروتمند و نوکیسه بر قوای سه‌گانه نفوذ و تأثیر دارند.

از دیدگاه تنها ۱۷ درصد دانشجویان، احکام مراجع قضائی بر پایه عدالت صادر می‌شود و تنها ۱۵ درصد دانشجویان، معتقدند که در مجلس، دولت و قوه قضائیه با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی مبارزه می‌شود. ۷۶ درصد آنان نیز بر این باورند که ملاک اصلی نمایندگان مجلس در قانون‌گذاری، منافع ملی نیست حال آن‌که ۷۹ درصد نیز گفته‌اند که مسئولان کشور برای اجرای عدالت در برابر فشارها و سختی‌ها مقاومت نمی‌کنند.

از نظر ۷۸ درصد دانشجویان، مسئولان به فعالیت‌های اقتصادی شخصی می‌پردازند و ۸۵ درصد آنان بر این باورند که مسئولان، تجمل‌گرایی و زندگی اشرافی را به زندگی در کنار مردم ترجیح می‌دهند.