نجات انسان از دهان تمساح

روستاییان در شمال شرقی زیمبابوه ، یک شکارچی را از دهان تمساح بیرون کشیدند.
به گزارش گاردین ، لتی کوکو سیدومبو، ۳۲ ساله ، هنگام عبور از رودخانه سیل زده موب وینزی در ناحیه گورومونزی حدود ۴۰ کیلومتری شرق هراره ، پایتخت زیمبابوه هدف حمله تمساح قرار گرفت.
عموی لتی کوکو هم که همراه او بود، روستاییان را به کمک خواست و در حالی که تمساح دندان های خود را در بازوی راست او فرو کرده بود، روستاییان به زور آن را از دهان تمساح خارج کردند.
البته در این ماجرا پای شکارچی و استخوان های سینه او شکست و شکمش هم بشدت زخمی شد اما به هر حال زنده ماند.