نجات دختر ۱۷ ساله از چنگال خواهر و برادر آدم‌ربا

خواهر و برادری که پس از اغفال و فریب دختران جوان از آنها اخاذی می‌کردند، در آخرین مرحله از اقدامات خود پس از زندانی کردن یک دختر ۱۷ ساله هنگام اخاذی ۲۰ میلیون تومانی از خانواده این دختر دستگیر شدند. در شعبه ۴ دادیاری دادسرای جنایی تهران، زن و مردی که برای ارائه شکایت حضور یافته‌اند، آرام و قرار ندارند.


زن میانسال از یک سو سعی در آرام‌کردن شوهرش دارد و از سوی دیگر بی‌صبرانه در انتظار دستور قضایی برای نجات دختر جوان خود است. روی پرونده زردرنگی که مقابل دادیار جنایی قرار گرفته، واژه آدم‌ر بایی، درشت‌تر از دیگر کلمات درج شده، خودنمایی می‌کند. با دستور قضایی از سوی دادیار جنایی، آنها بسرعت از شعبه خارج می‌شوند.


شروع یک ماجرا


امیراسماعیل رضوانفر در ارتباط با این پرونده به جام‌جم گفت: والدین این دختر چند روز پیش در پی ارائه دادخواستی مبنی بر این که دختر ۱۷ ساله آنها به نام فرشته از خانه فرار کرده است، خواستار پیگیری پرونده خود شدند.

با ارجاع این پرونده به پلیس آگاهی، تحقیق در این زمینه آغاز و مشخص شد دختر ۱۷ ساله تماس‌های مشکوکی با چند نفر داشته و ۳ روز پس از فرار وی، فردی در تماس با والدین آنها عنوان کرده است دختر آنها نزد وی نگهداری می‌شود و برای آزادی او باید ۲۰میلیون تومان پرداخت شود.

دادیار جنایی افزود: پس از پیگیری و تحقیق، محل قرار برای تحویل پول به آدم‌رباها، تعیین شد و هنگامی که مرد جوانی برای دریافت پول در محل حضور یافته بود، با اقدامی ضربتی دستگیر شد.


نجات دخترجوان‌


رضوانفر افزود: پس از تحقیق از متهم دستگیر شده، وی اعتراف کرد با همدستی خواهر خود پس از فریب دختر جوان به بهانه ازدواج، او را ربوده و در آپارتمانی در غرب تهران زندانی کرده‌اند. به دنبال این اعترافات، ماموران با عزیمت به محل و دستگیری خواهر متهم، دختر ۱۷ ساله را در حالی که با دست و پای بسته در یکی از اتاق‌ها نگهداری می‌شد، نجات دادند.

با تحقیق از خواهر و برادر‌ آدم‌ربا، آنها اعتراف کردند، نقش اصلی در اغفال و فریب را دختر آدم‌ربا به عهده داشت؛ به طوری که او پس از پرسه زدن در مراکز خرید، با شناسایی دختران جوان چنین وانمود می‌کرد که والدین آنها در خارج از کشور اقامت دارند و او قصد دارد دختری را برای ازدواج با برادرش انتخاب کند و پس از جلب اعتماد و فریب این دختران ، آنها را به منزل مسکونی خود می‌کشاند و سپس با تهیه عکس و فیلم‌های غیراخلاقی، در مرحله بعدی از آنها اخاذی می‌کردند و در آخرین مرحله نیز دختر ۱۷ساله را ربوده و قصد اخاذی از والدینش را داشته‌اند که ناکام مانده‌اند.

دادیار جنایی افزود: به دنبال این اعترافات، ۳ دختر جوان که قربانی خواهر و برادر متهم شده بودند نیز شناسایی شده و از آنها شکایت کردند.

دادیار جنایی اضافه کرد: در بازرسی از محل سکونت خواهر و برادر متهم، تصاویر و فیلم‌های مربوط به دختران فریب خورده کشف و ضبط شد.

وی افزود: تحقیق درخصوص سوابق خواهر و برادر متهم، نشان می‌دهد والدین آنها به دلیل اعتیاد پدر خانواده از یکدیگر جدا شده‌اند.