نجات مسافر مترو شهر ری از مرگ حتمی

فارس:جانشین پلیس مترو در ارتباط با این حادثه در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان کرد: دختر دانشجوی ۳۰ ساله که بر اثر ازدحام جمعیت به داخل چاله حرکت قطار مترو سقوط کرده بود با

نجات مسافر مترو شهر ری از مرگ حتمی

سرعت عمل و اعتماد به نفس در بین دو ریل قطار به حالت خوابیده قرار گرفت و با وجود اینکه قطار از روی ریل رد شد آسیبی به وی نرسید و از مرگ حتمی نجات یافت.

رسول جمشیدی گفت: پس از عبور قطار، برق ایستگاه قطع و با تلاش ماموران مترو این دختر دانشجو از چاله حرکت قطار مترو خارج شد.

این دختر دانشجو توسط اورژانس ایستگاه معاینه و پس از آن در حالی که وضعیت رضایت بخشی داشت برای اطمینان بیشتر به بیمارستان هفت تیر منتقل شد.