نجات معجزه آسای پیرزن ۸۰ ساله از چاه فاضلاب

ایسنا: امیر معماریان افسر آماده منطقه پنج عملیات آتش نشانی تهران با بیان اینکه با اعلام رخداد حادثه ای در یافت آباد از سوی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، گروه نجات پنج از ایستگاه ۳۸ به محل اعزام شد گفت: آتش نشانان با حضور در صحنه حادثه دریافتند؛ بانوی سالخورده در میان خاک و فاضلاب چاه مدفون شده و فقط قسمتی از سرش بیرون مانده است.

وی با بیان اینکه آتش نشانان با استفاده از تجهیزات نجات و انجام عملیات خاکبرداری این شهروند ۸۰ ساله را نجات دادند گفت: در جریان این حادثه سستی خاک و نشست دهانه چاه فاضلاب منجر به فروکش کردن کف حیاط منزل مسکونی و سقوط این شهروند کهنسال به درون چاه ۱۵ متری شد.