نجات ۲۲ جوجه تیغی از قابلمه


images/20060823/herisson.jpg جام‌جم آنلاین: ژاندارم های منطقه سرنای فرانسه ۲۲ جوجه تیغی که سرنوشتشان به قابلمه ختم می شد را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، اداره ژاندارمری منطقه سرنای فرانسه گفت، در جریان بازرسی یک خودروی کمپینگ توانستند ۲۲ جوجه تیغی را در قفس های کوچک پلاستیکی کشف کنند.
ژاندارمری سرنای افزود ، با کشف این ۲۲ جوجه تیغی از این که سرنوشت این جانوران کوچک به قابلمه ختم شود ، جلوگیری شده و این حیوانات از پخته و خورده شدن نجات پیدا کردند!
جوجه تیغی یک حیوان تحت حفاظت در فرانسه است.