نحوه بله گفتن عروس…

نحوه بله گفتن عروس عادی : با اجازه بزرگترها بله (این اصولا مثل بچه آدم بله رو میگه و قال قضیه رو میکنه.)

عروس زیادی مؤدب: با اجازه پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، دایی جون، عمه جون،…، زن عمو کوچیکه، نوه خاله عمه شکوه، اشکان کوچولو، … ، مرحوم زن آقاجان بزرگه ، قدسی خانوم جون ، … ، … (این عروس خانوم آخر هم یادش میره بگه بله واسه همین دوباره از اول شروع میکنه به اجازه گرفتن … !)

نحوه بله گفتن عروس خارج رفته:
با پرمیشن گریت ترهای فمیلی … اُ یس (این هم باید به سرنوشت عروس لوس برسه تا شاید آدم بشه)

نحوه بله گفتن عروس خجالتی: اوهوم (قابل توجه بعضیا)

نحوه بله گفتن عروس هنرمند: با اجازه تمامی اساتیدم، استاد رخشان بنی اعتماد، استاد
مسعود کیمیایی، …، اساتید برجسته تاتر، استاد رفیعی، … ، مرحوم نعمت
ا.. گرجی ، شیر علی قصاب هنرمند، روح پر فتوه مرحومه مغفوره مرلین مونرو،
مرحوم مارلین دیتریش، مرحوم مغفور گری گوری پک و … آری میپذیرم که به
پای این اتللوی خبیث بسوزم چو پروانه بر سر آتش … ( تو که مادر منو ****
این ستاره ها یه حرف بدی بود که داماد به عروس زده بود ما هم سانسورش
کردیم)

نحوه بله گفتن عروس داش مشتی: با اجزه بروبکس مُجلی نیست من که پایه ام

نحوه بله گفتن عروس زیادی مؤمن و معتقد: بسم ا.. الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر
و معین … اعوذ با… منم شیطان رجیم یس و القرآن الحکیم …. الی آخر
…. ( و در آخر ) نعم

نحوه بله گفتن عروس لوس: بع……….له…