نخستین کسی که با امام زمان(ع) بیعت می‌‌کند

امام صادق(ع) فرمود: هنگامی که خداوند تعالی به قائم اذن خروج دهد، بر فراز منبر رفته مردمان را به خود دعوت می‌‌نماید…

نخستین کسی که با امام زمان(ع) بیعت می‌‌کند

قائم(ع) نیز به او خـبـر می‌‌دهد، پس جبرئیل می‌‌گوید: من اولین کسی هستم که با تو بیعت می‌‌کند، دست بگشا، و دست امام را مسح می‌‌کند. سیصد و بیش از ده مرد هم آمده و بیعت می‌‌کنند. ایشان در مکه می‌‌ماند تا آنکه ده هزار تن یاران کامل شوند و آنگاه رهسپار مدینه می‌‌شود.» (ارشاد/۳۶۳)

همچنین تفسیر عیاشی از امام صادق(ع) روایت می‌ کند: «همانا نخستین کسی که با قائم(ع) بیعت می‌‌کند جبرئیل است که به صورت پرنده‌ای سفید نزد او فرود آمده بیعت می‌‌کند. آنگاه یک پا را بر بیت‌الحرام و دیگری را بر بیت‌المقدس گذارده با صدایی رسا که همه خلایق آن را می‌‌شنوند ندا می‌‌دهد: أَتَی أَمْرُاللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ، امر خدا فرا رسید پس در آن شتاب نکنید.»

از امام صادق(ع) نقل شده است : «هنگامی که خداوند تعالی به قائم اذن خروج دهد، بر فراز منبر رفته مردمان را به خود دعوت می‌‌نماید. ایشان آنان را به خدا قسم داده و به حق خود و اینکه در میان آنان بر بنیاد سنت و کردار رسول خدا(ص) رفتار نماید، فرا می‌‌خواند. پس خداوند جل جلاله جبرئیل(ع) را می‌‌فرستد تا آنکه نزد او رسیده بر حطیم فرود می‌‌آید و می‌‌گوید: به چه چیزی دعوت می‌‌کنی؟