نرم افزار ‌های مهم حسابرسان

۵ نرم افزار مهمی که حسابرسان در بررسی نرم افزارهای حسابداری به آن توجه می‌ کنند را بشناسید .

کسب و کار – مجله اینترنتی آتا ایران

نرم افزار ‌های مهم حسابرسان

یکی
از مواردی که برای مدیر و پرسنل بخش مالی واحد تجاری حائز اهمیت است،
تأمین به موقع اطلاعات مورد نظر حسابرسان می‌ باشد. بدون شک مسلط ترین
حسابداران هم از چالش ‌های ایجاد شده توسط حسابرسان احساس نگرانی می‌ کنند.
در اینجاست که داشتن سیستم نرم افزارهای مالی مناسب می‌ تواند تا حدود زیادی
از بار روانی این نگرانی ‌ها کم کند.

۱- ساختار کلی نرم افزار حسابداری

اولین
تقاضای تیم رسیدگی کننده از شرکت صاحبکار، تراز حسابهای کل، معین و تفصیل
است. آن‌ها برای برنامه ریزی رسیدگی ‌های خود باید بدانند که گردش حسابها در
چه حدی است و چه حسابی نیاز به دقت بیشتری در کنترل دارد.لذا اپراتور باید
بداند در کدام بخش سیستم و با به کار گیری چه فیلترهایی می‌ تواند چنین گزارش
هایی را تهیه کند. برای مثال گردش یک حساب کل یا معین خاص در یک بازه
زمانی مشخص از مواردی است که به احتمال زیاد درخواست خواهد شد.

۲- نرم افزار حقوق و دستمزد

یکی
از مواردی که تیم رسیدگی کننده شاید به آن خواهد پرداخت کنترل خروجی
‌های نرم افزار حقوق خواهد بود. آن‌ها لیست حقوق یک یا چند ماه واحد تجاری را
ملاحظه میکنند و به صورت تصادفی نحوه و صحت محاسبه مالیات و بیمه چند نفر
از کارکنان را کنترل میکنند. مواد مالیاتی ۸۵ و ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
نیز بررسی میشود تا در صورت عدم رعایت موارد باطلاع مدیریت مالی
برسانند.لذا حسابدار می‌ بایست شیوه صحیح تهیه گزارش لیست حقوق ماهانه پرسنل
به تفکیک بخش ‌های تولیدی، اداری و خدماتی و سایر بخش ‌ها را بداند.

ثانیاً
بتواند خلاصه ای از کل حقوق ماهانه، کل مالیات ماهانه و کل بیمه ماهانه را
به همراه سایر عوامل حقوقی (برای نمونه اضافه کاری، حق جذب، ماموریت و….)
تهیه کند که به آن اصطلاحاً گزارش خلاصه حقوق و دستمزد ماهانه اطلاق می‌
شود. حسابرس از این گزارش ‌ها، لیستی تحت عنوان لیست تجمیعی ۱۲ ماهه حقوق و
دستمزد تهیه کرده و سرجمع ان را با جمع سیستم حسابداری مقایسه می‌ کند تا
مطمئن شود بین این دو نرم افزار مغایرت وجود ندارد مغایرت ‌های بین این دو
سیستم باید توسط مسوول حقوق و دستمزد شرکت پیگیری و رفع گردد در غیر
اینصورت باطلاع مدیریت می‌ رسد.

۳- نرم افزار دارایی ثابت (اموال)

حسابرسان در این نرم افزار به دنبال موارد زیر هستند :

مطابقت
سیستم حسابداری و دارایی ثابت صحت محاسبه فرسایش دارایی ثابت بررسی پوشش
بیمه ای اموال شرکت مشاهده عینی اموال شرکت ارزشیابی صحیح اموال شرکت

۴- نرم افزار انبار و حسابداری انبار

حسابرس در این بخش موارد زیر را کنترل خواهد نمود :

مطابقت
سیستم حسابداری و انباربررسی پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالااقلام راکد
موجودی هامطابقت انبار گردانی و تعداد ثبت شده در سیستم انبارکنترل صحت
محاسبات کاردکس کالابررسی موجودی کار در جریان ساخت انقطاع معاملات مرتبط
با موجودی مواد و کالابررسی گردش موجودی مواد و مطابقت با فروش و مصرف مواد
و کالا و موجودی کالای ساخته شده بررسی آیین نامه ‌های انبار

۵- نرم افزار فروش

تیم حسابرسی در رسیدگی نرم افزار فروش بر روی موارد زیر تمرکز می‌ کنند :

مقایسه
سیستم فروش و حسابداری بررسی مقایسه ای فروش برای دوره ‌های سه ماهه(فصلی) ،
شش ماهه و سالانه فروش محصولات به تفکیک هر محصول بر بنیاد تعداد و ریال و
پیگیری به گردش انبار(مقایسه با خروجی ‌های انبار) بررسی مقایسه ای برگشت از
فروش و تخفیفات برای دوره ‌های زمانی دلخواه انقطاع معاملات فروش بررسی نر خ
‌های فروش محصولات و آیین نامه ‌ها و مصوبات مربوطه کنترل ریز فاکتورهای
فروش صادره به ترتیب شماره فاکتور و پیگیری ‌های فاصله ‌های خالی ایجاد شده
بررسی ‌های تحلیلی مانند نسبت فروش به داراییهای شرکت به صورت مقایسه ای یا
نسبت برگشت از فروش به کل فروش به صورت مقایسه ای و پیگیری نوسانات عمده
شناسایی مشتریان عمده شرکت و سندرسی تعدادی از معاملات آن‌ها بررسی نحوه
محاسبه پورسانت نمایندگان فروش تطبیق فروش دوره ۳ ماهه با صورت معاملات
فصلی و ارزش افزوده بررسی اعمال درصد میزان مالیات بر ارزش افزوده

توجه:
یک سیستم فروش کارا سیستمی است که شماره فاکتورهای سریال و پشت سر هم
صادرکند و امکان حذف فاکتور در آن وجود نداشته باشد. لذا حسابدار باید
بتواند لیستی از کل فاکتورهای صادره در بازه ‌های زمانی قابل تغییر تهیه کند
که مبلغ کل فاکتور و تعداد ریز اقلام آن را نیز ارائه کند.حسابرس شماره
اولین فاکتور را از آخرین فاکتور کسر کرده و تعداد فاکتورهای صادره را به دست
می‌ آورد سپس با جمع فاکتورهای موجود مقایسه و در صورت عدم تطابق،
فاکتورهای گم شده را پیگیری خواهد نمود.فاکتور گم شده می‌ تواند نشانی از یک
ضعف فراگیر در کنترل داخلی چرخه فروش باشد.