نسبت به دو خواهرم زیبایی ندارم و همین مسئله موجب تاخیر در ازدواجم شده است؟
جواب :  


  تقسیم زیبایى و نازیبایى در نظام حکیمانه الهى براساس نظام علت و معلول است و پیدایش هر یک در جاى خود امرى ضرورى و تخلف ناپذیر است. آنچه مهم مى‏باشد برخورد ما با این دو پدیده است. مسلماً هر کس، زیبایى را دوست مى‏دارد؛ اما نه زیبایى مساوى با کمال و خوشبختى است و نه نازیبایى مساوى با بدبختى. چه بسیار دیده شده است که زیبایى افرادى، بلاى جانشان شده و دنیا و آخرت آنان را به باد داده است و چه بسیارى هم به جاى زیبایى ظاهر، در جست و جوى جمال و زیبایى باطن بوده و به عالى‏ترین درجات و مقامات قرب و سعادت جاودان راه یافته‏اند و در دنیا نیز خوشبخت و سعادتمند زیسته‏اند. بنابراین باید توجه داشت که: اولاً چه بسا حکمتى در این نازیبایى ظاهرى باشد که ما از آن بى‏خبر باشیم و خداوند منان و آگاه به مصالح ما از سر لطف و مهربانى آن را به ما عطا فرموده است. ثانیاً نباید نسبت به آینده ناامید بود و همه درهاى سعادت و خوشبختى را به روى خود بسته دید.